Aplikacija za upis u predškolski program za godinu 2023./2024. je zatvorena.